Talent Coaching | Brons Programma

Tijdens Talent Coaching, oftewel het Brons Programma, staat een uitgebreide analyse van de persoonlijkheid van de deelnemer centraal. Een professionele talentenscan, de zogenaamde Me.scan, zal hiervoor worden ingezet en vormt de basis van het vaak diepgaande en mooie gesprek.

Doel

Het doel van deze coaching is inzicht geven in en bewustwording creëren van de eigen talenten, belemmeringen en valkuilen van deelnemers.

Inhoud

Een dagdeel Talent Coaching zal bestaan uit de volgende onderdelen:

  • een kennismakingsgesprek
  • de inzet van een professionele talentenscan
  • een uitgebreide mondelinge analyse en terugkoppeling
  • een schriftelijke rapportage talentenscan 

Waar 

Talent Coaching vindt bij voorkeur plaats op de locatie van Happy Resources in Veldhoven. De ervaring leert, dat het voor deelnemers het prettigst is om deze coaching plaats te laten vinden in een rustige omgeving buiten de eigen organisatie.  

Overigen 

Het afnemen van de talentenscan en de uitgebreide terugkoppeling zullen gemiddeld een dagdeel (van 9.00 - 12.00 uur) in beslag nemen.

Het inzetten van aanvullende coachingsgesprekken is aan te bevelen, aangezien het veranderingsproces hierdoor beter gewaarborgd zal zijn.

Tot slot

De informatie die tijdens de talent coaching verkregen wordt, zal in het kader van de privacy, zeer vertrouwelijk behandeld worden.

De medewerker is zelf verantwoordelijk voor een adequate terugkoppeling aan werkgever. Desgewenst kan Happy Resources de medewerker hierbij ondersteunen.

 


Investering

Talent Coaching |

Brons Programma

Optioneel: coaching per uur