Goud Programma

Tijdens dit 2-daagse programma ligt de nadruk op extra verdieping. Dag 1 zal in het teken staan van de talentenscan en een uitgebreide terugkoppeling hierop, een stilteprogramma en een aanvullende inzicht-opdracht. 

De overnachting - en hierdoor het loskomen van thuis - en de aanvullende inzichtopdracht zullen zorgen voor een extra verdiepingsslag en sluit naadloos aan bij de opdrachten van dag 1, zodat er een mooie vertaalslag gemaakt kan worden naar een concreet plan van aanpak.

Doel

Inzicht krijgen in: 

 • de natuurlijke talenten van de deelnemer en of deze al dan niet ontwikkeld zijn;
 • de talenten van de deelnemer die onder druk een valkuil worden;
 • de onbewuste drijfveren van deelnemer;
 • keuzes die gemaakt kunnen, worden om zo authentiek mogelijk te kunnen functioneren.

Inhoud

 • Schriftelijke intake vooraf
 • Uitgebreid kennismakingsgesprek 
 • Inzet professionele talentenscan
 • Uitgebreide toelichting talentenscan
 • Schriftelijke rapportage talentenscan 
 • Verdiepingsopdracht
 • Diverse tastbare "ankers" om mee naar huis te nemen                           

Extra's ten opzichte van het Zilver Programma:

 • Telefonische extra intake vooraf
 • Een tweede verdiepingsopdracht 
 • Uitgebreid tijd voor reflectie
 • Tijd om tot rust te komen
 • Opstellen gedetailleerd plan van aanpak
 • Volledig verzorgd, inclusief overnachting en 4 maaltijden
 • Nazorg: 1.5 uur extra coaching 

Wanneer

 • Data in overleg
 • 2 dagen van: 9.00 (dag 1) - 17.00 uur (dag 2) 

Waar

Happy Resources, Veldhoven

 • De ruimte van Happy Resources is alleen bereikbaar met een trap. Voor deelnemers die minder goed ter been zijn, kan besloten worden een alternatieve locatie in te zetten.

Overigen

De informatie die tijdens dit programma verkregen wordt, zal in het kader van de privacy, zeer vertrouwelijk behandeld worden.

De medewerker is zelf verantwoordelijk voor een adequate terugkoppeling aan werkgever. Desgewenst kan Happy Resources de medewerker hierbij ondersteunen.