Inzichtdagen

Soms is het nodig om de balans op te maken, los te komen van de dagelijkse hectiek en een stapje terug te doen. Dat is mogelijk met de inzichtdagen van Happy Resources.

Met veel zorg heb ik het 1-daagse Zilver Programma en het 2-daagse Goud Programma ontwikkeld. Bij deze volledig verzorgde 1 op 1 programma's, staat de deelnemer 100% centraal.

Alles is er deze dag(en) op gericht om in een mooie en rustgevende omgeving tot de kern te komen en uit te zoeken wat echt belangrijk is in het leven van de deelnemer. 

Inzicht-opdrachten

Een professionele talentenscan, de Me.scan, vormt de basis van de inzichtdagen van Happy Resources. Naast deze talentenscan worden aanvullende inzicht-opdrachten ingezet om een extra verdiepingsslag te kunnen maken. 

Stilte en inzicht

Tijdens de programma's wisselen inzicht en stilte elkaar continue af en ratio en gevoel komen voortdurend met elkaar in contact. Dit alles zorgt ervoor dat diepgaande inzichten verkregen worden en dat geleerd wordt wat nodig is om zo optimaal mogelijk te kunnen functioneren (zowel zakelijk als privé).

Plan van aanpak

Het effectieve inzicht-traject wordt afgesloten met een concreet en gedetailleerd plan van aanpak. Hierin wordt helder verwoord welke stappen nodig zijn om zo optimaal mogelijk te kunnen functioneren. 

Nazorg

Een week na afloop van het programma ontvangt de deelnemer een feedbackformulier. Aan de hand van een 20-tal vragen wordt feedback gevraagd met betrekking tot het gevolgde programma.

Een maand na afloop van het programma zal een extra coachingsgesprek worden ingepland, om na te gaan welke concrete stappen er zijn gezet en wat de impact is geweest van het gevolgde programma.

Vervolggesprekken

Veranderingen integreren is niet altijd eenvoudig, daarom adviseer ik aansluitend om aanvullende coachingsgesprekken in te zetten. Dit kan net dat extra steuntje in de rug bieden om door te pakken op de thema's die spelen.