Happy Resources

Happy Resources is opgericht vanuit mijn overtuiging dat oprechte aandacht voor medewerkers en inzicht in persoonlijk talent, leidt tot een optimaal presterende organisatie. Happy Resources kan u hierbij ondersteunen en een onafhankelijke bijdrage leveren aan uw personeels- en preventieve verzuimbeleid.

Inzicht-opdrachten

Een professionele talentenscan (de Me.scan) vormt de basis van alle programma's van Happy Resources. Deze scan geeft inzicht in hoeverre uw medewerker zijn/haar natuurlijke talenten herkent en in hoeverre deze  zijn ontwikkeld. Tevens wordt zichtbaar tegen welke belemmeringen en valkuilen iemand kan aanlopen, zonder zich daarvan ten volle bewust te zijn.

Naast de talentenscan zorgen aanvullende inzicht-opdrachten voor extra verdieping. Deze opdrachten geven  inzicht in de voorwaarden die nodig zijn om de kwaliteiten van de deelnemer volledig in te zetten.

Tijd en stilte 

Inzicht hebben is belangrijk, maar hoe kunnen deze inzichten geïntegreerd worden in iemands dagelijks leven? Om antwoord te krijgen op deze vraag is het belangrijk dat uw medewerker de tijd en ruimte krijgt om de verkregen inzichten te laten bezinken.

Ook dat biedt Happy Resources. De mooie locatie aan de rand van Veldhoven en de directe nabijheid van het bos, zorgen voor een rustgevende omgeving, waarbij gemakkelijk afstand genomen kan worden van de dagelijkse hectiek.

Inzicht en stilte wisselen elkaar continue af en ratio en gevoel komen voortdurend met elkaar in contact. Dit alles zorgt ervoor dat uw medewerker tot diepgaande inzichten komt en leert wat nodig is om weer optimaal te kunnen functioneren (zowel zakelijk als privé).

Plan van aanpak

Door het korte, maar effectieve inzicht-traject is het mogelijk om tot een concreet plan van aanpak te komen. Hierin wordt heel duidelijk beschreven wat uw medewerker nodig heeft om weer optimaal te kunnen functioneren.  Het commitment ten aanzien van dit plan is groot, aangezien het door uw medewerker zelf is opgesteld.

Feedback en nazorg

Een week na afloop van het programma:

Een week na afloop van het programma ontvangt uw medewerker een feedbackformulier. Aan de hand van een 20-tal vragen (over de locatie, de inzicht-opdrachten en mijn rol), wordt feedback gevraagd met betrekking tot het gevolgde programma, zodat de kwaliteiten van de activiteiten geoptimaliseerd kunnen blijven worden. 

Een maand na afloop van het programma:

Een maand na afloop van het programma zal (in het geval van het Zilver- of Goud Programma) een extra coachingsgesprek worden ingepland, om na te gaan welke concrete stappen uw medewerker heeft gezet en wat de impact is geweest van het gevolgde programma.

Vervolggesprekken

Veranderingen integreren in iemands leven is niet altijd eenvoudig, daarom biedt Happy Resources ook aanvullende gesprekken aan. Dit kan voor uw medewerker net dat extra steuntje in de rug bieden om door te pakken op de thema's die spelen.